Wybór polisy ubezpieczeniowej

Jak wybrać dobrze Towarzystwo Ubezpieczeniowe? Obecnie wybór mamy spory i co najważniejsze przechodząc z jednej firmy do drugiej zazwyczaj nie tracimy uzyskanych zniżek do składki.

W zasadzie każdy rok ubezpieczeniowy (dla każdego z nas to inny dzień w roku) powinniśmy przejrzeć, czy warto pozostać przy naszym dotychczasowym ubezpieczycielu, a może warto zmienić go.

Do tej pory były problemy stanowiło automatyczne przedłużanie polisy – często właściciela samochodów mieli monity, by płacić za polisę/y automatycznie przedłużone, w momencie, gdy klient opłacił już składkę gdzie indziej.

Wybór Towarzystwa Ubezpieczeniowego jest na szczęście decyzją krótkoterminową – w końcu umowy ubezpieczeniowe zawierane są na rok i jeśli nie podoba nam się oferta Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym kupiliśmy polisę, możemy ją zmienić po zakończeniu umowy, co więcej, możemy zmienić ubezpieczyciela w trakcie trwania polisy.

Jednak obecnie nim sięgniemy po pieniądze na polisę warto porównać oferty, chociażby przez internet.

Co to jest polisa ubezpieczeniowa

Polisa Ubezpieczeniowa - tradycyjny dokument, którym ubezpieczyciel potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia (art. 809 § 1 KC.). Polisa powinna zawierać dane ubezpieczającego, ubezpieczonego (jeśli inne niż ubezpieczającego), ew. uposażonego z umowy ubezpieczenia, okres ubezpieczenia, sumę ubezpieczenia, franszyzy (integralną lub redukcyjną), rodzaj ubezpieczenia i postanowienia dodatkowe lub odmienne od treści ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia. Zwykle uważa się chwilę doręczenia polisy ubezpieczającemu za chwilę zawarcia umowy ubezpieczenia. Jednak brak polisy nie oznacza automatycznie braku lub nieważność umowy ubezpieczenia. Oznacza jedynie, że ciężar udowodnienia istnienia ważnej umowy między stronami, spoczywa na tym, kto dochodzi świadczenia (art. 6 KC.).